Ilmainen toimitus yli 99 €
Bubbleroom Kestävä kehitys

Bubbleroom haluaa kertoa sinulle enemmän siitä, miten työskentelemme kestävän kehityksen parissa. Kestävä kehitys on asia, jonka parissa meidän kaikkien on työskenneltävä. Teemme sen parhaiten yhdessä. Täältä löydät tietoa siitä, miten Bubbleroom toimii eri osa-alueilla.

Bubbleroom Kestävyyspolitiikka ja tavoitteet

Olemalla vastuullisempi yritys, Bubbleroom jatkuvasti pyrkii ymmärtämään ja parantamaan toimintansa kaikissa vaiheissa. Kestävyyspolitiikkamme ja -tavoitteidemme avulla tavoitteenamme on aktiivisesti ja pitkäjänteisesti edistää kestävää kehitystä, jossa maksimoimme positiivisen vaikutuksen ja minimoimme toiminnan negatiivisen ympäristövaikutuksen. Bubbleroomin kestävyyspolitiikka ja -tavoitteet perustuvat Agenda 2030:een ja YK:n 17 kestävän kehityksen globaaliin tavoitteeseen.

Bubbleroomin kestävän kehityksen politiikka

Bubbleroomissa työskentelemme useiden politiikkojen kanssa, jotka muodostavat perustan liiketoimintamme harjoittamiselle. Kestävän kehityksen politiikkamme kattaa koko toimintamme ja se on jaettu kuuteen osioon: Kestävä liiketoiminta, Taloudellinen kestävyys, Innovaatio & Tietämys, Tiedotus & Läpinäkyvyys, Valikoima sekä Logistiikka. Alla on poimintoja politiikastamme. 

Kestävä liiketoiminta  ”Työntekijämme ovat suurin voimavaramme”

Voidaksemme saavuttaa korkealle asettamamme tavoitteet, tiedämme, että työntekijämme ovat suurin voimavaramme. Pitkän ja kestävän työuran edistäminen on siksi erittäin tärkeää. Työntekijämme tekevät eron, he tekevät eron, ja tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä odottaa innolla työpäiväänsä.

Taloudellinen kestävyys  "Otetaan huomioon kannattavuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä"

Bubbleroomin liiketoiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä kannattavaa, ja päätökset otetaan huomioon sekä taloudellisen kannattavuuden että kestävyyden näkökulmasta. Terve taloudellinen kannattavuus ja vastuullinen liiketoiminta muodostavat perustan sille, että voimme olla toimija, joka edistää kestävää kasvua ja kehitystä sekä tuottaa lisäarvoa kaikille ihmisille, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat liiketoimintaprosesseihimme.

Innovaatio ja tieto  ”Uskalla valita uusia polkuja löytääksesi kestäviä ratkaisuja”

Tieto on edellytys sille, että jokainen meistä voi osallistua kestävämpään yhteiskuntaan. Lisäksi uskallus valita uusia polkuja mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin.

Tiedonkulku ja läpinäkyvyys  ”Asiaankuuluva ja selkeä kestävän kehityksen tieto”

Gennemsigtighed er en vigtig del af bæredygtighedsarbejdet, og det indebærer, at vi giver vores kunder og øvrige interessenter indsigt i vores arbejde ved at offentliggøre væsentlig information.

Valikoima  ”Laadukkaat tuotteet, jotka kestävät ajan saatossa”

Kestävimmät vaatteet ovat niitä, jotka käytetään ahkerimmin. Tämän mahdollistamiseksi yrityksenä tarjoamme laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotka säilyvät pitkään. Näiden vaatteiden tulee olla tuotettu oikeudenmukaisissa työolosuhteissa.

Logistiikka  ”Energiatehokas, turvallinen ja luotettava”

Energiatehokas, turvallinen ja luotettava logistiikkavirta on edellytys vastuullisen verkkokaupan harjoittamiselle nykypäivänä.

Lue Bubbleroomin Kestävän kehityksen politiikka kokonaisuudessaan täältä!

Kestävyysraportti

Avoin tiedonanto on kestävän kehityksen keskeinen perusta, ja se on jotain, jota Bubbleroom jatkuvasti pyrkii lisäämään. Kestävyyden raportoinnissamme kerromme työstämme kuluneen vuoden aikana, edistymisestä sekä haasteista, joita kohtaamme.

Lue Bubbleroomin kestävän kehityksen raportti 2023 täältä.

Lue Bubbleroomin kestävän kehityksen raportti 2022 täältä.

Lue Bubbleroomin kestävän kehityksen raportti 2021 täältä.

Bubbleroom laadunvarmistus

Kaikkein kestävimpiä ovat ne vaatteet, joita käytämme ahkerimmin. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että voimme tarjota sinulle korkealaatuisia ja kestäviä vaatteita.

Laatutestit

Bubbleroom pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että korkeita laatuvaatimuksia noudatetaan. Tästä syystä testaamme kaikki omat tuotemerkkimme. Tämä tehdään pääasiassa toimittajamaissa ulkopuolisten laboratorioiden kautta, mutta se voi tapahtua myös pääkonttorissamme Boråsissa. Jokainen omien tuotemerkkiemme tuote on läpäissyt lukuisia laatutestejä ennen saapumistaan asiakkaillemme. Testaamme muun muassa värinkestoa, kutistumista, kiertymistä ja nikkeliä ennen tuotannon käynnistymistä suuressa mittakaavassa.

Testaus tuotantoprosessin alussa auttaa meitä korjaamaan tai keskeyttämään viallisten tuotteiden valmistuksen aikaisessa vaiheessa, mikä on hyväksi toimittajien, suunnittelumme ja tietysti ympäristön kannalta. Kun tuotanto on käynnissä, teemme lisätarkastuksia laivanäytteiden muodossa ja joissakin tapauksissa suoritetaan laajoja laatutarkistuksia, joita kutsutaan nimellä Final Inspections.

Laatutarkastukset - Final Inspections

Jotta voidaan varmistaa, että tuotanto on noudattanut aiemmin määriteltyjä vaatimuksia ja että mahdolliset poikkeamat havaitaan ennen toimitusta, laatutestauksen lisäksi tehdään myös ns. Final Inspection -tarkastuksia. Tämäntyyppisessä tarkastuksessa tehtaalla tarkastetaan valmiiksi pakatusta toimituksesta suuri määrä tuotteita käyttäen riippumatonta laaduntarkastajaa. Laadunvalvontaan sisältyy muun muassa vaatteiden mittaaminen, merkintöjen, etikettien ja ompelun tarkastaminen sekä mahdollisten virheiden korjaaminen tai tuotteiden hylkääminen.

Jos olemme saaneet paljon reklamaatioita tai arvioimme jonkun riskituotteeksi, teemme myös ylimääräisiä tarkistuksia. Laaduntarkkailun tekeminen sen varmistamiseksi, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset, on tärkeää. Muutoin vaarana on, että vaatteen laatu ei ole riittävän hyvä. Silloin vaatteen käyttöikä lyhenee ja sillä on suurempi vaikutus ympäristöön.

Toimituksen tarkastus

Kun lähetykset ovat saapuneet Boråsin varastoomme, jokaisesta toimituksesta otetaan pistokoe lisätarkistusta varten. Tämä auttaa meitä havaitsemaan kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuneet vahingot. Jos poikkeamia havaitaan, voimme usein korjata ne paikallisesti Boråsissa.

Vaikka panostamme paljon tuotteidemme laadunvarmistukseen, saattaa valitettavasti käydä niin, että virheellisesti merkittyjä tai viallisia tuotteita pääsee välillä läpi. Emme ole täydellisiä, mutta pyrimme jatkuvasti parantamaan rutiinejamme, jotta asiakkaamme saisivat parhaan mahdollisen ostokokemuksen.

Kemikaalit

Negatiivisesta maineestaan huolimatta kemikaaleista on paljon hyötyä. Kemikaaleja on lähes kaikkialla ympärillämme – huonekaluissa, vaatteissa, ruoissa, lääkkeissä ja hygieniatuotteissa. Tekstiilituotteen valmistusprosessissa käytetään monenlaisia kemikaaleja, joiden tarkoituksena on parantaa tuotetta. Kemikaaleja käytetään muun muassa antamaan kankaalle sen kaunis väri tai jokin erityisominaisuus.

Jotkin kemikaalit ovat kuitenkin vaarallisia niin ympäristölle, valmistajille kuin loppukäyttäjillekin. Siksi vastuullinen kemikaalien käsittely on välttämätöntä. Jos tietoja riskeistä ja niiden seurauksista ei ole, seuraukset voivat olla merkittäviä. Bubbleroom tekee sen vuoksi paljon työtä kemikaalikysymysten parissa, ja toimittajiamme tiedotetaan jatkuvasti uusista vaatimuksista, joita tehdään kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön pohjalta.

Tuotteemme eivät tietenkään saa sisältää aineita, jotka ylittävät säädökset tai ovat lainsäädännön mukaan kiellettyjä. Monissa tapauksissa lainsäädäntöä on tiukennettu, emmekä hyväksy tuotteita, jotka sisältävät EU:n REACH-kemikaaliasetuksen ehdokkaiksi merkittyjä aineita.

Kaikki kemikaalivaatimuksemme on esitetty yhteenvetona kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien listassa, joka tunnetaan englanniksi nimellä Restricted Substance List (RSL). Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien listaa päivitetään kahdesti vuodessa Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) päivittäessä lainsäädäntöä. Kemikaalivaatimuksemme ovat osa toimittajasopimustamme, jonka kaikki toimittajamme allekirjoittavat.

Kemikaliegruppenin jäsenyys

Osana kemikaalityötämme olemme myös Kemikaliegruppenin jäseniä. Kemikaliegruppen on osa Research Institutes of Sweden (RISE) -organisaatiota, jonka tehtävänä on levittää uusinta tietoa kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvistä ongelmista tekstiili- ja elektroniikka-alan jäsenyrityksille. Pysyäkseen ajan tasalla muun muassa uusista riskiaineista ja lakisääteisistä vaatimuksista, kemikaalityöstä vastaavat osallistuvat jatkuvasti Kemikaliegruppenin kokouksiin. Nämä kokoukset ovat myös erittäin hyvä foorumi, jossa voi tavata muita alan toimijoita ja vaihtaa osaamista ja kokemuksia.

Kemikaliegruppenin oppaasta "Chemicals Guidance" tavarantoimittajamme saavat tietoa säännellyistä kemikaaleista, niiden yleisimmistä prosesseista sekä siitä, miten ne vaikuttavat ympäristöön ja ihmisiin. "Chemical Guidance" -oppaan uusin painos lähetetään kaksi kertaa vuodessa päivitetyn kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien listan kanssa.

Kemikaalivarmistus

Varmistaaksemme, että toimittajamme noudattavat lainsäädäntöä ja ettei tuotteissamme ole haitallisia kemikaaleja, teemme tuotteillemme jatkuvasti pistokokeita. Testattavat tuotteet perustuvat toimittajan aiempaan historiaan, siihen, onko toimittaja uusi tai onko tuote uuden lainsäädännön mukainen riskituote. Kokeita ei siis tehdä sattumanvaraisesti, vaan ne määräytyvät tuotteen riskiarvioinnin perusteella.

Bubbleroom-  MateriAalI

Jokainen tekemämme materiaalivalinta on meille äärimmäisen tärkeä. Jotta meiltä ostamasi vaate tuntuisi oikeanlaiselta, pyrimme jatkuvasti löytämään tuotteisiimme parhaat materiaalit. Kestävän kehityksen mukaisen tuotteen on sen vuoksi sisällettävä vähintään 50 % luontoa suojelevia kuituja. Pyrimme myös lisäämään valikoimamme kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden osuutta päivittäin.

Luomupuuvilla

Luomupuuvillan viljelyssä ei sallita kemiallisia torjunta-aineita, lannoitteita tai geenimanipuloituja raaka-aineita. Vaikka luomupuuvilla olisi tässä suhteessa perinteistä puuvillaa parempi vaihtoehto, sekään ei ole vielä täysin ongelmaton, sillä kaikki puuvillan tuotanto kuluttaa äärimmäisen paljon vettä.

Kierrätetty puuvilla

Kierrätetystä puuvillasta valmistettujen (laadullisesti) kestävien tekstiilien tuottamiseksi vanhoista puuvillavaatteista tai hukkamateriaaleista peräisin olevat kierrätyskuidut yhdistetään yleensä uusiin. Uusien kuitujen sekoittaminen on tarpeen, sillä kierrätysprosessi lyhentää puuvillakuituja, mikä heikentää kehräysmahdollisuuksia ja laatua.

Parempi viskoosi - LENZING™ ECOVERO™ Viskoosi

LENZING™ ECOVERO™ Viskoosi on markkinoilla suhteellisen uusi viskoosikuitu, jonka on kehittänyt Lenzing AG. Perinteisesti valmistettuun viskoosiin verrattuna tuotanto on resurssitehokkaampaa ja sen ilmastovaikutus on pienempi, mikä vähentää veden ja ilman epäpuhtauksia. Suurin osa puumassan valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista kierrätetään suljetussa piirissä. Koko prosessi lopulliseen kuituun saakka on sertifioitu EU:n virallisen ympäristömerkin, EU-ympäristömerkin mukaisesti.

Lyocell

Viskoosin tavoin lyocell on luonnonraaka-aineesta valmistettu keinokuitu. Raaka-aine voi olla peräisin esimerkiksi eukalyptuspuista. Valmistusprosessi kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin perinteinen viskoosi, sillä käytettävät kemikaalit eivät ole yhtä haitallisia ja ne myös hyödynnetään paremmin.

Lyocell-prosessi on suljettu, ja vähintään 99 % prosessikemikaaleista käytetään uudelleen. Viskoosin tavoin lyocell pystyy imemään tehokkaasti kosteutta (paremmin kuin puuvilla). Lisäksi se säilyttää värit paremmin ja kuivuu nopeammin. Lenzing AG:n lyocell on tuotemerkin TENCEL™ alaisuudessa ja se valmistetaan FSC- (Forest Stewardship Council®) tai PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification) -sertifioiduista raaka-aineista, eli niillä on kestävän kehityksen sertifikaatti.

Pellava

Pellavaa voi viljellä kylmemmässä ilmastossa - mielellään kosteassa ja leudossa. Mitä kylmempi sää, sitä pienempi on tuhoeläinten riski ja sitä vähemmän hyönteistentorjunta-ainetta tarvitaan. Pellava tarvitsee vain vähän kastelua ja selviytyy hyvin maassa, jota ei voi käyttää ruoantuotantoon. Pellava ei myöskään tarvitse keinolannoitteita. Tietyissä tapauksissa pellava voi jopa auttaa puhdistamaan saastuneita maa-alueita esimerkiksi raskasmetalleista.

Kierrätetty polyesteri

Kierrätetty polyesteri valmistetaan ennen kaikkea kierrätetyistä PET-pulloista tai valmistusprosessista syntyneistä tuotantojätteistä. Kun käytetään materiaaleja, jotka ovat jo osa kiertokulkua, raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää, mikä puolestaan johtaa energian ja kemikaalien käytön sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Kierrätetty polyamidi

Polyamidi on toinen tavallinen öljypohjainen keinokuitu, jota käytetään usein alusvaatteissa, urheiluvaatteissa ja sukkahousuissa. Kierrätetty polyamidi voidaan valmistaa esimerkiksi vanhoista kalaverkoista tai tekstiilituotannon hukkamateriaalista. Yksi esimerkki kierrätetystä polyamidista on ECONYL®.

Kolmannen osapuolen sertifikaatit

Kolmannen osapuolen sertifiointi tarkoittaa, että täysin riippumaton osapuoli määrittää, että tuotteeseen, prosesseihin, alkuperämateriaaliin ja/tai työehtoihin liittyvät erityisvaatimukset täyttyvät. Nämä vaatimukset ovat asiantuntijoiden kehittämiä. Arvioinnin tekee yleensä kolmas osapuoli, mikä tekee arvioinnista luotettavan ja läpinäkyvän.

GOTS  – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS-merkintä koskee koko prosessia viljelystä valmiiksi tuotteeksi, joka on valmistettu luonnonkuidusta. GOTS-tuotteilla on sekä luonnonmukaisen viljelyn, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun että kemikaalien käsittelyn ja vedenkulutuksen kriteerit ja sertifioinnit.

OCS  – ORGANIC CONTENT STANDARD

OSC on sertifiointi, joka varmistaa materiaalin luonnonmukaisten kuitujen osuuden. Merkinnöissä on kaksi tasoa. OSC blended -merkintä edellyttää, että luomupuuvillan osuuden on oltava vähintään 5 % ja OCS 100 -merkityissä tuotteissa on oltava vähintään 95 % luomukuitua.

GRS  – GLOBAL RECYCLED STANDARD

Sekä GRS että RCS ovat sertifiointeja, jotka varmistavat kierrätetyn raaka-aineen osuuden materiaalissa, mutta GRS koskee myös muita sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

RCS  – RECYCLED CLAIM STANDARD

RCS-merkinnöissä on kaksi tasoa. RCS Blended -merkityssä tuotteessa kierrätetyn materiaalin osuuden on oltava vähintään 5 % ja merkintä RCS 100 edellyttää, että osuus on vähintään 95 %. Sertifikaatin myöntää Textile Exchange -organisaatio.

Bubbleroom  eläinten oikeudet

Vaalimme eläinten oikeuksia ja asetamme erittäin korkeat vaatimukset kaikille eläinperäisille tuotteille. "Animal Welfare & Material Ethics Policy" on osa toimittajasopimustamme, joka lähetetään, hyväksytään ja allekirjoitetaan kaikkien toimittajiemme toimesta. Voit lukea tarkemmin, mitä se sisältää.

Bubbleroomin toimittajia kannustetaan vahvistamaan valvontaa omassa arvoketjussaan ja asettamaan samat tiukat vaatimukset alihankkijoilleen. Kaikkia osapuolia kannustetaan yhteistyöhön parantaakseen vuoropuhelua, jäljitettävyyttä ja avoimuutta koko arvoketjussa: tilalta teurastamoon, mukaan lukien eläinten käsittely liittyen kasvatukseen, kuljetukseen, teurastukseen, leikkaamiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin.

Kaikkien toimittajiemme on noudatettava kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, jotka koskevat eläinten oikeuksia. Tämä koskee myös kansainvälisiä sopimuksia, kuten Washingtonin yleissopimusta (The Convention of International Trade in Endangered Species - CITES). Bubbleroomilla on kielto käyttää haavoittuvia tai uhanalaisia lajeja.

Kasvattajien ja kaikkien eläinten käsittelijöiden tulee sitoutua noudattamaan viittä vapautta (The Five Freedoms for Animal Welfare), jotka ovat peräisin EU:n Farm Animal Welfare Councilin/World Organisation for Animal Healthin (OIE) suosituksista.

”The five freedoms for animal welfare”

Vapaus nälästä ja janoista, varmistaen pääsy raikkaaseen veteen ja ravintoon, joka ylläpitää täydellistä terveyttä ja voimaa.

Vapaus epämukavuudesta huolehtimalla sopivasta ympäristöstä, johon kuuluu suojaa ja mukava lepopaikka.

Vapaus kivusta, vaurioista ja sairauksista estämällä niitä tai tarjoamalla nopea diagnoosi ja hoito.

Vapaus ilmaista lajille luontaista käyttäytymistä huolehtimalla eläimen tarpeesta riittävään tilaan, oikeisiin resursseihin ja lajitoveriseen seuraan.

Vapaus pelosta ja levottomuudesta huolehtimalla olosuhteista ja hoidoista, jotka välttävät henkistä kärsimystä.

Kaikki toimittajat kannustetaan toimittamaan mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa materiaalin alkuperästä. Lisäksi asetamme monia materiaali- ja prosessikohtaisia vaatimuksia.

Lue eläinten hyvinvoinnin & ja materiaalipolitiikkamme täältä!

Bubbleroom  Sosiaalinen vastuu

Tuotantomaidemme sosiaaliset näkökohdat ovat meille tärkeä asia ja työskentelemme sen parissa päivittäin ja läheisessä yhteistyössä toimittajiemme kanssa sekä myös kansainvälisen Amfori BSCI -organisaation (Business Social Compliance Initiative) jäsenyyden kautta. Amfori BSCI on maailman johtava järjestelmä, joka työskentee sosiaalisen vastuun parissa keskittyen työolosuhteisiin toimitusketjussa. Noudatamme Amforin Code of Conduct -käytännesääntöä, jonka ohjeet liittyvät siihen, miten toimittajamme harjoittavat liiketoimintaa eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta oikealla tavalla.

Tavarantoimittajamme

Bubbleroom ei omista omia tehtaita, vaan tekee yhteistyötä yksityisten tekstiilituottajien kanssa Aasiassa ja Euroopassa. Perustana työoloihin ja toimittajien ympäristöasioihin vaikuttamiselle on hyvä yhteistyö ja vahvojen, pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen. Me yrityksenä pyrimme siihen ja työskentelemme jatkuvasti sen parissa.

Suurin osa tuotannostamme sijaitsee Kiinassa, ja siksi olemme päättäneet työskennellä yhdessä Shanghaissa sijaitsevan tuotantotoimiston kanssa. Toimisto kuuluu Bubbleroomin aiempaan konserniin, mutta jakautumisen jälkeen olemme päättäneet jatkaa tätä yhteistyötä. Useiden toimittajiemme lähellä toimiminen vahvistaa merkittävästi viestintäämme ja siten suhdettamme.

Kun aloitamme uuden yhteistyön toimittajan kanssa, vaadimme, että he itse tekevät toimivaa kestävän kehityksen työtä sekä sosiaalisten että ympäristöön liittyvien seikkojen suhteen. Vaadimme myös yksityiskohtaista tietoa tehtaista, joiden kanssa he työskentelevät, heidän tuotantoketjustaan sekä kaikista voimassa olevista tuotesertifikaateista ja kolmannen osapuolen tarkastusten tuloksista. Toimittajan on käytävä perusteellisesti läpi toimittajasopimuksemme, ns. Supplier's Guide, joka sisältää käytännesääntöjen lisäksi muun muassa eläinoikeudelliset periaatteet, laatuvaatimukset ja kemikaalivaatimukset. 

Bubbleroom Supplier List Private Label

Amfori BSCI ja Code of Conduct

Amfori BSCI ei itsessään ole merkintä, vaan yritysvastuujärjestelmä. Amfori BSCI -merkintä ei siis näy valikoimamme tuotteissa. Jäsenyys on kuitenkin voimakas vahvistus siitä, että jäsenet työskentelevät vakavasti ja järjestelmällisesti nimenomaan toimitusketjun sosiaalisten kysymysten parissa. Käytämme myös Amfori BSCI:n Code of Conduct (CoC) -sääntöä, joka koskee kaikkia tavarantoimittajiamme ja heidän alihankkijoitaan.

Käytännesäännöissä on 13 aluetta, jotka toimivat Amforin työn perustana ja sisältävät muun muassa turvallisuus-, rasitus-, työaika-, lapsityö- ja vedenpuhdistusvaatimuksia. Näiden vaatimusten noudattamista valvotaan riippumattomien tarkastusyritysten tehtailla suorittamien auditointien avulla.

Löydät koko Code of Conduct -ohjeemme täältä!

Amfori BSCI:n riippumattomat tarkastukset

Varmistaaksemme, että Bubbleroomin toimittajat noudattavat niitä vaatimuksia, joihin he ovat sitoutuneet allekirjoittamalla toimittajasopimuksemme, nk. Supplier's Guide, riippumattomat auditoijat tekevät tarkastuksia suoraan tavarantoimittajiemme tehtailla. Tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen, ilmoittaa osittain tai niistä voidaan olla ilmoittamatta. Auditoinnin aikana tarkistetaan, että Bubbleroomin toimittajasopimukseen sisältyvät Amfori BSCI:n käytännesäännöt täyttyvät. Jos johonkin käytännesääntöihin sisältyvistä 13 pääalueesta liittyy huomautuksia, laaditaan aikakehys ongelmien korjaamiseksi. Yleensä tilanteen korjaamiseen on aikaa yksi vuosi, mutta akuuteissa poikkeustilanteissa laaditaan tiukempi aikataulu.

Kun tarkastus on tehty, ulkopuoliset auditoijat tallentavat tulokset ja julkaisevat ne Amfori BSCI:n tietokantaan, jolloin ne näkyvät kaikille toimittajan kanssa yhteistyötä tekeville jäsenyrityksille. Tietokannan avulla jäsenyritykset voivat jakaa tietoja keskenään, mikä johtaa siihen, että jäsenyritykset voivat yhdessä vaikuttaa toimittajiin enemmän. Näin on myös mahdollista tarkastaa useampia toimittajia kokonaisuutena, sillä tehtaiden kaksoistarkastuksia voidaan välttää.

Bubbleroom  Partnerships

Kestävä kehitys on asia, jonka parissa meidän kaikkien on työskenneltävä. Teemme sen parhaiten yhdessä. Alla esittelemme muutamia yhteistyöfoorumeitamme ja muita kumppaneitamme.

Yhteistyökumppanimme Amfori BSCI

AMFORI BSCI (Business Social Compliance Initiative) on maailman johtava aloite yrityksille, jotka työskentelevät sosiaalisesti vastuullisesti keskittyen toimitusketjun työolosuhteisiin. https://www.amfori.org/

STICA

Tekstiiliala muodostaa merkittävän osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja edistää siten globaalia lämpenemistä. Bubbleroom on osa STICA-yhteistyötä, jossa yritykset tekevät yhteistyötä tekstiiliteollisuuden ilmastovaikutuksen pienentämiseksi.
https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen jakaa uusinta tietoa kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvistä ongelmista tekstiili- ja elektroniikka-alan jäsenyrityksille.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen

TEKO

TEKO on ruotsalaisten tekstiili- ja muotiyritysten toimiala- ja työnantajaorganisaatio.
https://www.teko.se/

FUR FREE RETAILER

Fur Free Retailers tekee työtä turkiksettoman kaupankäynnin puolesta. Kyseessä on maailman johtava ohjelma, jonka avulla turkiksettomat yritykset tuodaan esiin kuluttajille, jotka etsivät eettisiä tuotteita. Bubbleroom on listattu heidän turkiksettoman kaupankäynnin luetteloonsa.
https://furfreeretailer.com/

MARKETPLACE BORÅS

Marketplace Borås on tekstiilien elinkeinoelämän alusta Länsi-Ruotsissa. Heidän tarkoituksenaan on luoda jäsenille liiketoiminnallista hyötyä sekä vahvistaa ruotsalaista muotia, tekstiiliä ja muotoilua luomalla kohtaamispaikkoja, joissa jäsenet pääsevät tutustumaan tekstiili- ja muotialan uusimpiin uutuuksiin sekä jakamaan kokemuksia alan kollegoiden kanssa.
https://www.texsweden.se/

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland on vanhin yhteistyökumppanimme ja tekee suurimman osan laatu- ja kemikaalitesteistämme. Se on yksi maailman johtavista testauspalveluiden tarjoajista, ja sillä on paikallisia toimistoja ja laboratorioita suurimmassa osassa tuotantomaitamme.
https://www.tuv.com/world/en/

BETTER COTTON
Better Cotton on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee parantaakseen puuvillanviljelyn menetelmiä ja viljelijöiden olosuhteita globaalisti ja suuressa mittakaavassa. Better Cotton kouluttaa viljelijöitä ympäristöystävällisempiin viljelymenetelmiin, joihin kuuluu muun muassa vedenkäytön vähentäminen, siirtyminen luonnonlannoitteisiin ja haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Better Cottonin työ edistää myös viljelijöiden sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantumista.

Jäsenyytemme Better Cottonissa sitouttaa meidät Bubbleroomissa osaksi tätä positiivista kehitystä.

Better Cotton ei ole tuotesertifiointi sinänsä, vaan se perustuu massatasapainojärjestelmään. Massatasapaino tarkoittaa, että Better Cotton -puuvillaa ei voi fyysisesti jäljittää tuotteisiimme. Aivan kuten et voi jäljittää uusiutuvalla energialla ostamaasi sähköä, esimerkiksi auringonenergiasta, suoraan omaan sähköpistokkeeseesi, samalla tavalla ei Better Cotton -viljelijän viljelemää puuvillaa voi jäljittää suoraan tiettyyn puuvillavaatteeseesi - se sekoittuu matkalla. Suosimme Bubbleroomissa Better Cottonin viljelijöitä kysynnällämme Better Cottonille, vastaavasti siihen volyymiin, jonka ostamme tuotteisiimme.

Bubbleroomin tavoite vuodelle 2024 on, että 60% ostamastamme puuvillasta on Better Cottonia.


Lue lisää täältä ›
Bubbleroom Hoito-ohjeet

Pese ja kuivaa vaatteesi hellävaroen, äläkä pese niitä useammin kuin on tarpeen. Lue aina ensin pesuohjeet, sillä jokaisella vaatteella on omat tarpeensa. Monissa pesukoneissa on valmiita pesuohjelmia erilaisille vaatteille. Täältä löydät kaiken tarvitsemasi tiedon pitääksesi vaatteesi huippukunnossa <3

Säilytys

Vaatteiden säilytys vaikuttaa siihen, kuinka kauan vaatteesi säilyvät käyttökelpoisina ja kuinka kauan ne säilyttävät muotonsa ja laatunsa.   Paidat, puserot, takit, bleiserit ja mekot - viihtyvät usein parhaiten puisissa henkareissa, mielellään hyvälaatuisissa. Silloin kangas pysyy hyvänä pidempään eikä rypisty. Juhlavat housut - käytä housuhenkaria ja taita housut prässejä pitkin sauman sijaan. Näin niiden muoto säilyy paremmin eivätkä ne rypisty. Neuleet - kuivaa neulepuserot tasona ja säilytä ne taitettuina vaatekaapissa tai lipastossa. Näin vältät niiden venymisen ja jälkien syntymisen.

Pyykinpesu ja kuivaus

Pese ja kuivaa vaatteesi hellävaroen, äläkä pese niitä useammin kuin on tarpeen. Lue aina ensin pesuohjeet, sillä jokaisella vaatteella on omat tarpeensa. Monissa pesukoneissa on valmiita pesuohjelmia erilaisille vaatteille.

Bubbleroomin ohjeet

Pese alhaisessa lämpötilassa - varmista, että peset vaatteesi mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa, etenkin kun peset arkoja vaatteita. Vaatteissamme on aina ilmoitettu lämpimin lämpötila.

Lyhyempi pesuaika - jos vaate on vain hieman likainen, lyhyin pesuohjelma riittää usein vaatteiden puhdistamiseen. Lyhyempi pesuaika säästää lisäksi vettä ja energiaa.

Pesuaine - Valitse nestemäinen ja mielellään ekologinen pesuaine. Nestemäinen pesuaine liukenee jauhetta paremmin ja on miedoin valinta sekä käsinpesuun että konepesuun. Noudata aina annosteluohjeita. Vaatteestasi ei tule puhtaampia, vaikka käytät enemmän pesuainetta. Muista, että farkut eivät kestä valkaisuainetta sisältää pesuainetta.

Pesupussi - Käytä aina pesupussia aroille materiaaleille, kuten silkille, viskoosille, villalle ja lyocellille, tai hienommille vaatteille, joissa on yksityiskohtia, kuten pitsiä ja koristeita. Tämä koskee myös rintaliivejä tai kaarituellisia uima-asuja. Käännä aina vaatteet nurinpäin kulumisen vähentämiseksi ja kauniin pinnan säilyttämiseksi.

Huolehdi vaatteista  – Muista aina sulkea kaikki napit ja vetoketjut ennen pesua, jotta vaatteet eivät tartu toisiinsa tai kulu tarpeettomasti.

Kutistuminen  – Tiettyjen materiaalien kutistuminen on luonnollista, mutta jos vaate kutistuu huomattavasti, se voidaan usein silittää muotoon pesun jälkeen tai muotoilla varovasti kosteana. Noudata aina pesuohjeita.

 Hellävarainen kuivaus – anna vaatteiden kuivua itsestään ja vältä energian säästämiseksi kuivausrumpuja ja kuivauskaappeja, ellei se ole välttämätöntä. Untuvatakit kannattaa kuitenkin kuivata kuivausrummussa 2–4 tennispallon kanssa pesun jälkeen tai jos takki on kastunut sateessa.

Auta vaatteitasi pysymään kauniina pitkään

Pidä huolta huolella valituista vaatteistasi. Huolehdi niistä, niin ne kestävät pitkään ja korjaa ne tarvittaessa sen sijaan, että ostaisit heti uusia. Näin pidät huolta suosikkivaatteistasi, jotta ne kestävät pidempään:

Bubbleroom Neuvoja

Hoida stretchiä oikein - joustava materiaali ja elastaani ovat herkkiä lämmölle, esimerkkinä stretchfarkut. Siksi nämä vaatteet kestävät paremmin pesua nurinpäin ja kylmissä lämpötiloissa. Älä käytä kuivausrumpua tai kuivauskaappia. Aseta kankaan ja raudan väliin kostea liina, kun silität sitä. 

Pesu kuluttaa vaatetta  - tutki, voidaanko tahrat poistaa ilman pesukonetta ja ripusta vaatteet mielellään tuulettumaan. Usein se riittää vaatteen raikastamiseen.

Poista nypyt  - monet materiaalit voivat nyppyyntyä ajan mittaan, mutta nypyt on helppo poistaa. Panosta nypynpoistajaan tai villakampaan, niin saat palautettua materiaalin kauniin pinnan.

Pöly ja nukka  – poista vaatteiden pintaan tarttunut pöly tarrarullalla tai -harjalla - yksinkertainen, nopea muutos.

Aurinko haalistaa  – muista, että uima-altaan korkea klooripitoisuus ja tietyt aurinkovoiteet vaurioittavat uima-asujasi. Jotta vaatteet kestäisivät käytössä pidempään, ne kannattaa aina huuhdella kylmällä vedellä käytön jälkeen ja antaa kuivua varjossa. Auringonpaiste voi kellastuttaa vaaleaa denimiä, jos se on pitkään alttiina auringonvalolle.

Kuivavärjäys – tietyntyyppiset vaatteet saattavat päästää väriä. Kaikki omien tuotemerkkiemme vaatteet testataan ennen tuotannon alkua. Vakiotestaukseemme kuuluu kuiva- ja kosteavärjäystestit. Jos väriä irtoaa liian paljon, sen vähentämiseksi tehdään toimenpiteitä. Denimin värjäystekniikan vuoksi tämä materiaali on kuitenkin taipuvaisempi päästämään väriä, mistä voi olla vaikeaa tai joissakin tapauksissa mahdotonta päästä eroon. Älä siksi koskaan hankaa tahraa pois, sillä se voi saada värin irtoamaan paikallisesti. Vaatteissa, joista irtoaa kuivana väriä, on aina varoitusetiketti.

Kun vaatetta ei enää käytetä Bubbleroom Yleisiä vinkkejä

Pitkään käytettävällä vaatteella on pienempi ympäristövaikutus. Tässä muutamia vinkkejä, miten voit pidentää vaatteidesi käyttöikää:

Kierrätys – ehkä vaate, johon olet kyllästynyt, saa uuden elämän jossain muualla. Voit jättää vaatteesi myytäväksi second hand -kauppaan, myydä ne eteenpäin itse tai lahjoittaa tarvitsevalle.

Vaihda pois  – Vaihda vaatteita kavereidesi kanssa järjestämällä vaatteidenvaihtojuhlat!

Tuunaa vaatteesi  – käytä luovuuttasi ja muokkaa vaatettasi siten, että se tuntuu uudelta, vaikkapa vaihtamalla napit tai lyhentämällä vaatetta. Jos ompelutaitosi eivät riitä, vie vaatteesi ompelijalle tai vaikkapa tutulle, jolla on ompelukone.  

Täältä löydät lisätietoja.

Lisätty ostoskoriin
Ostoskorissa yhteensä: 5,40 €